Arya Samaj

आर्य समाज इंदौर

कृण्वन्तो विश्वमार्यम्

आर्य समाज इंदौर

कृण्वन्तो विश्वमार्यम्

Maharishi Dayanand Saraswati

Maharishi Dayanand Saraswati

Birth- 12 Feb 1824

Birth Place- Tankara, Gujarat, India

Death- 30 Oct 1883 (age 59 at Ajmer)

Parents: Karshanji Lalji Tiwari, Yashodabai
Founder of: Arya Samaj
Popular Works- Satyarth Prakash, Sanskar Vidhi, Rigvedaadi Bhashya Bhumika, Rigved Bhashyam, Yajurved Bhashyam, etc.

Popular Quotes: “Back to the Vedas”, “India for Indians”, etc.

Those who were influenced by and followed Dayananda included – Madam Cama, Pandit Lekh Ram, Swami Shraddhanand, Shyamji Krishna Varma, Kishan Singh, Bhagat Singh, Vinayak Damodar Savarkar, Bhai Parmanand, Lala Hardayal, Madan Lal Dhingra, Ram Prasad Bismil, Mahadev Govind Ranade, Ashfaqullah Khan, Mahatma Hansraj, Lala Lajpat Rai, Vallabhbhai Patel and others.

Scroll to Top